REFERENCE

Pracovní kolektiv firmy může svoji kvalifikaci osvědčit řadou dopravně - inženýrských a dopravně - projekčních prací provedených v uplynulých několika letech, z nichž vyjímáme:

 

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
V rámci projektu a dotačního titulu Jihočeského kraje s názvem: Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019 – opatření č. III – Zvýšené náklady obnovy v památkově chráněných územích došlo ke získání dotačních prostředků a provedení následných oprav.

Cílem dotace jsou: Stavební úpravy poškozených částí krovu a stropu stodoly objektu č.p. 1907 (parc.č.111, rejstř.č. ÚSKP 3-5291, k.ú. České Vrbné)

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.