Hluk od dopravy

  • hlukové studie pro hluk z pozemní dopravy,
  • návrhy na odstraňování staré hlukové zátěže,
  • návrhy protihlukových opatření včetně projektové dokumentace

 

Reference

Hluková studie na síti místních komunikací města České Budějovice (2002, 2004)

Hluková studie na síti místních komunikací města Jindřichův Hradec (2002)

Hluková studie na síti silnic II. a III. tříd jihočeského kraje (2003)

Návrh konkrétních protihlukových opatření („stará hluková zátěž“) České Budějovice ul.
Nádražní, Lidická, 1. etapa (2006), Lidická, 2. etapa, Husova, Branišovská (2007)