O NÁS

Společnost Zenkl CB spol. s r.o. – dopravně-inženýrská projekční kancelář je nástupkyní firmy Ing. Lumír Zenkl, ZESA – dopravně-inženýrská projekční kancelář.

Naše kancelář má 4 odborné pracovníky, z toho 3 s vysokoškolským a 1 s vyšším odborným vzděláním.

Firma je nezávislá na orgánech státní správy, dodavatelů stavebních prací, hmot, technologií apod.; s žádnou dodavatelskou firmou nemáme sjednány provize z materiálů či technologií použitých v našich projektech. Pravidelně a úzce firma spolupracuje s řadou architektů – urbanistů z Českých Budějovic, Českého Krumlova. Podílí se na zpracování dopravních částí dokumentace EIA. Spolupracuje s Dopravní a Stavební fakultou ČVUT Praha (zejména oponentní posudky diplomových prací).

Zabývá se především dopravním inženýrstvím a dopravním plánováním, projektováním silničních komunikací, dopravním urbanismem, vlivem dopravy na životní prostředí (hluk, emise škodlivin, vibrace):

  • koncepce rozvoje dopravy, dopravní generely, dopravní průzkumy a dopravní prognózy, kapacitní posuzování pozemních komunikací, analýzy dopravní nehodovosti, dopravní části územních plánů
  • komplexní projektová dokumentace pro pozemní komunikace od Studie až po Realizační dokumentaci staveb včetně inženýrské činnosti
  • činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  • hluk z pozemní dopravy, návrhy protihlukových opatření

KONTAKT

Zenkl CB, spol. s r.o.
Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice
IČ: 281 313 39, DIČ: CZ 281 313 39

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 19109.

Datová schránka: s57wgwe

Ing. Ondřej Zenkl

jednatel společnosti

Telefon: 386 360 807
Mobil: 739 257 617
E-mail: zenkl.ondrej@zenklcb.cz

Ing. Lumír Zenkl

jednatel společnosti

Telefon: 386 360 807
Mobil: 605 266 741
E-mail: zenkl.lumir@zenklcb.cz

Veronika Šílová

účetní záležitosti

Telefon: 386 360 807
E-mail: ucetni@zenklcb.cz