Individuální projekt – Oprava stodoly České Vrbné č.p. 1907 – rok 2019

V rámci projektu a dotačního titulu Jihočeského kraje s názvem: Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019 – opatření č. III – Zvýšené náklady obnovy v památkově chráněných územích došlo ke získání dotačních prostředků a následných oprav.

Cílem dotace ve výši CZK 200.000,- Kč jsou: Stavební úpravy poškozených částí krovu a stropu stodoly objektu č.p. 1907 (parc.č.111, rejstř.č. ÚSKP 3-5291, k.ú. České Vrbné)

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

K HISTORII OBJEKTU A PROVEDENÉ REKONSTRUKCI:

Objekt stodoly je součástí areálu venkovské usedlosti č.p. 1907/7, zapsané jako nemovitá kulturní památka v ÚSKP reg.č. 17092/3-5291 a je významným architektonickým a urbanistickým prvkem. Usedlost je situována na východní straně návsi a zároveň tvoří poslední usedlost na návsi na severní straně.

Štítové průčelí je tvořeno volutovým štítem obytného stavení a trojúhelným štítem špýcharu, mezi nimiž je ohradní zeď s bránou a brankou.

Předmětná stodola s navazující otevřenou kolnou uzavírá usedlost na východě. Z památkového hlediska je hodnotná dochovaná dispozice jednotlivých budov, historické konstrukce, klenuté prostory a architektonické prvky, jakou jsou okna a jejich kování a kamenná ostění oken ve stájích.

Památkově cenné je průčelí  obytného stavení s vykrajovaným štítem se štukovou výzdobou datovaným letopočtem 1808. Památkově hodnotný je patrový špýchar ze 16. - 17. století s převýšeným zřejmě barokním krovem.

Oprava objektu probíhala v období 07 - 10/2019. Výše celkových nákladů oprav jsou 844.729,80 Kč. Opravy objektu byly v rámci tohoto projektu zaměřeny na střechu bývalé stodoly objektu č.p.1907, České Vrbné, konkrétně oprava krovu a výměna střešní pálené krytiny bobrovky za keramickou malofomátovou, typ Tondach Francouzská 14, v režném provedení, barevné odstín cihlově červená, včetně nových klempířských prvků (žlab, okapový svod a oplechování) z pozinkovaného plechu v barvě červenohnědé.

Stav před rekonstrukcí 06/2019
Stav před rekonstrukcí 06/2019
Stav po rekonstrukci 10/2019
Stav po rekonstrukci 10/2019
Katastr - náhled
Katastr - náhled
Katastr - detail střechy
Katastr - detail střechy