Lumír Zenkl

(* 1946) je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby v ČKAIT a je členem Asociace pro územní plánování a urbanismus (v letech 1991—1995 byl členem Rady Asociace a revizní komise).

Podílel se na činnosti Komise dopravy Rady města České Budějovice, pracovní skupiny pro dopravní politiku MěÚ Tábor, MěÚ Český Krumlov a Urbanistické rady MěÚ Třeboň.

Aktivně se zúčastnil svými příspěvky na téma doprava ve městech a městská dopravní politika několika celostátních seminářů, například v Jindřichově Hradci – Jč. univerzita (1995), v Prachaticích – Svaz památkových měst a obcí (1995), v Litomyšli – Greenways (1997), dopravní vztahy Jižní Čechy – Horní Rakousko (AUÚP Praha, 2004), doprava v centrech historických měst (SHSČMS Česká Lípa 2005) ale i v zahraničí (Joint European Accident Initiative Liverpool 1994, Pécs 1994, Dublin 1995). Zpracoval několik expertizních posudků (například odborná expertiza variant studie rekonstrukce železničního uzlu Praha – pro MDS ČR 1991, odborný posudek návrhů vnitřního městského okruhu v městě Brno pro Brněnské komunikace 2002, posouzení využitelnosti silnice I/3 v úseku Mirošovice – Mezno pro úpravu na rychlostní komunikaci pro MŽP 2001).

Dopravním plánováním a projekční činností se zabývá více než 30 let, nejprve v Terplanu Praha (v letech 1978—1979), posléze (v letech 1979—1990) v Urbanistickém středisku Stavoprojektu České Budějovice (kde pracoval jako vedoucí dopravního ateliéru a před rozpadem Stavoprojektu i jako vedoucí Urbanistického střediska). V roce 1991 pracoval jako vedoucí Odboru dopravy Úřadu města v Českých Budějovicích. Od roku 1991 je vlastníkem dopravně – inženýrské projekční kanceláře.

Ing. Zenkl zpracoval v roce 1987 Generel cyklistické dopravy města České Budějovice a v roce 1991 Generel cyklistické dopravy – Jižní Čechy. Oba tyto generely byly prvními cyklistickými generely v ČR. Na jejich základě firma iniciovala a připravila výstavbu cyklistické stezky na levém břehu Lipna, což byl první cyklistický záměr financovaný z prostředků PHARE v ČR. Navrhla a prosadila výstavbu jedné z prvních malých okružních křižovatek v jižních Čechách – na silnici I/34 v Třeboni a následně I/39 v Českém Krumlově – Domoradicích. Iniciovala a připravila záměry „dopravní politiky města Tábor“, jako první v jižních Čechách. Podpora ekologicky příznivých dopravních oborů, analýza bezpečnosti silniční dopravy a návrhy na odstraňování dopravně závadných a problematických úseků a míst jsou trvale v popředí zájmu firmy.