Dopravní inženýrství

  • koncepce rozvoje všech druhů dopravy, dopravní generely,
  • dopravní průzkumy směrové i profilové a dopravní prognózy,
  • dělba dopravní práce a nástroje jejího řízení, zásady městské dopravní politiky,
  • kapacitní posouzení pozemních komunikací a křižovatek, návrhy světelné signalizace,
  • analýzy dopravní nehodovosti včetně návrhů na odstraňování nehodových lokalit,
  • dopravní části územních plánů všech stupňů
  • pasporty pozemních komunikací
  • pasporty dopravního značení

 

Dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek BOZP, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora a smluvně zavázat projektanta stavby ke spolupráci s koordinátorem.

Spolupráci projektanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP pro práci na staveništi musí být součástí projektové dokumentace stavby (část "E"), určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými parametry vyžaduje (zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,1) nebo stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.2)).

REFERENCE

Generel dopravních systémů České Budějovice (1995)

Komplexní průzkum dopravy České Budějovice (1992, 1998)

Komplexní průzkum dopravy Český Krumlov (1994), Třeboň (1994, 2007)

Směrový průzkum individuální automobilové dopravy Pelhřimov (1994), Příbram (1996), Tábor (1996)

Kalibrace matematického modelu IAD Tábor (2007)

Celostátní sčítání dopravy ŘSD ČR na území města Českých Budějovic (2000, 2005)

Návrh městské dopravní politiky a dopravní prognóza města Český Krumlov (1995)

Dopravní prognóza a zásady městské dopravní politiky Tábor (1998)

Směrový průzkum MHD Tábor (1997)

Generel dopravy prostoru Mydlovary - Zliv - Olešník - Zahájí (1996, aktualizace 2005)

Generel dopravy pro sdružení obcí regionu „Růže“ (2000)

Posouzení možností parkování - sídliště Máj v Č. Budějovicích (1995)

Studie revitalizace sídliště Máj v Č. Budějovicích – dopravní část (2006)

Optimalizace dopravy na Pražském sídlišti v Pelhřimově (1996)

Dopravně - inženýrské posouzení ÚPnM České Budějovice (1999)

Regulace dopravy a režim parkování v centrální zóně Českých Budějovic (2002)

Dopravní prognóza IAD České Budějovice (2000, 2004)

Dopravně inženýrské posouzení dálnice D 3 na území Českých Budějovic (včetně křižovatek) (2005)

Dopravně inženýrské posouzení rychlostní silnice R 3 v úseku Dolní Třebonín (mimo) – Kaplice – Nažidla (včetně křižovatek) (2005)

Dopravně inženýrské posouzení České Budějovice, Pražské předměstí – Trojická (2005)

Dopravně inženýrské posouzení LIDL Vimperk (2003), Klatovy (2004), České Budějovice,
Boženy Němcové (2005), Planá u Mar. Lázní (2006)

Návrhy řešení křižovatek, světelné signalizace včetně signálních plánů, expertizní
posouzení křižovatek České Budějovice, Tábor, Strakonice, Třeboň, Klatovy, Vimperk,
Jindřichův Hradec, Litvínovice, Sezimovo Ústí, Planá u Mar. Lázní a další